Jak dostać kredyt hipoteczny dla młodego przedsiębiorcy

Otrzymanie kredytu hipotecznego jest dużo łatwiejsze dla nowej firmy niż zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego. Dlatego jeśli posiadają Państwo hipotekę dobrze jest się zastanowić, czy nie zaryzykować takiego kredytu na inwestycję w firmę. Hipoteka będzie dobrym zabezpieczeniem i pomoże otrzymać potrzebną gotówkę.

Żeby uzyskać kredyt hipoteczny dla firmy, bank wymaga zabezpieczenia, którym jest ustanowienie hipoteki na nieruchomości na rzecz banku. Stanowi to solidne zabezpieczenie spłaty zobowiązania kredytowego dla banku. W porównaniu do kredytu inwestycyjnego, przedsiębiorca musi wydatkować pieniądze pochodzące z kredytu na modernizację lub rozbudowę swojej firmy, zakup niezbędnego sprzętu ewentualnie na budowę nowych obiektów. Kredyt inwestycyjny dla firm jest kredytem długoterminowym i przeważnie przyznaje się go firmom już działających, które posiadają odpowiednio wysoką zdolność kredytową. Zabezpieczeniem takiego kredytu inwestycyjnego może być również wpis hipoteki do księgi wieczystej, przeniesienie własności hipoteki czy weksel.

O wiele łatwiej kredytobiorcy startującemu ze swoją działalnością gospodarczą będzie zaciągnąć w banku kredyt obrotowy dla nowej firmy lub kredyt pod hipotekę - jeśli jest właścicielem nieruchomości, na której będzie można ustanowić hipotekę. Dla banku bardzo istotne jest, żeby potencjalny klient posiadał już jakiś wkład własny i miał zdolność kredytową, która zagwarantuje mu możliwość stałego opłacania kolejnych rat. Zdolność kredytową wyliczana jest na podstawie matematycznych formuł. Duże znaczenie ma tutaj źródło dochodów - czyli formalna strona dochodów potencjalnego kredytobiorcy.

 

Lista dokumentów niezbędnych bankowi do rozpoczęcia z nim negocjacji:

  Zaświadczenie o braku zaległości na rzecz ZUS i US,

  Biznesplan przedsiębiorstwa

  Ewentualny wpis do rejestru działalności gospodarczej,

  Zaświadczenia potwierdzające zabezpieczenia kredytu, np. weksel in blanco, czy hipoteka na nieruchomości.