Na czym polegają usługi bankowe w cloud computing

Cloud computing pozwala na sprawne zarządzanie funkcjonowaniem przedsiębiorstwa. Usługi w chmurze ułatwiają pracę w całej firmie -  zarówno szefom jak i szeregowym pracownikom.

 

Cloud computing to inaczej chmura obliczeniowa, pojęcie to od dawna jest znane w terminologii związanej z nowoczesnymi technologii. Obecnie usługi w chmurze są wykorzystywana w codziennej pracy przedsiębiorstw. Wiele osób nie zdaje sobie z tego sprawy. Najpopularniejszymi modelami wykorzystywanymi do pracy są obecnie:

 

• Iaas, czyli Infrastructure as a Service - infrastruktura IT, która jest świadczona jako usługa dla biznesu, kiedy firma korzysta z zasobów informatycznych bez utrzymywania fizycznej infrastruktury serwerowej

 

• PaaS, czyli usługa w formie platformy uruchomieniowej

 

• SaaS. czyli oprogramowanie, które jest świadczone w ramach usługi, ten model jest zdecydowanie najpopularniejszy. i polega na przykładowo: korzystaniu z poczty elektronicznej, która jest odbierana przez przeglądarkę internetową lub przy prowadzeniu księgowości online - nie potrzeba wówcza instalowania żadnych dodatkowych programów na komputerze, jedynie potrzebny jest dostęp do aplikacji. Przedsiębiorstwa, które stosują model SaaS powinny nauczyć się obsługi programów dostępnych w trybie online.

Bankowość i księgowość zarazem

Dzięki cloud computing przedsiębiorstwa mogą korzystać z rozwiązań bankowych i księgowych. Dostarcza różnych praktycznych rozwiązań przedsiębiorcom oraz tym samym gwarantuje bezpieczeństwo, ponieważ spełnia rygorystyczne wymogi stawiane przez system informatyczny. Przedsiębiorcy mogą składać poufne dane na serwerze banku w “wirtualnym sejfie”, co jest dużo bezpieczniej niż przechowywanie ich na własnych komputerach czy w tradycyjnych archiwach. Chmura bankowa oferuje często  konto bankowe, dzięki czemu można dokonywać wszystkich podstawowych operacji płatniczych. Idea cloud computing pozwala skupić się na głównej dziedzinie działalności i rozwijaniu biznesu zamiast na administracji.